Üretim

Rafinasyon

Kimyasal, elektrokimyasal ve pirometalurjik prosesler yürütülerek metalin safsızlıklardan arındırılması ve bu şekilde kıymetli metalin geri kazanılması işlemidir. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’de kıymetli metal geri kazanımında uygulanan yöntem, kıymetli metalin ham maddedeki başlangıç konsantrasyonuna göre belirlenir. Seçilen yöntemin düzgün, eksiksiz ve hatasız olarak uygulanması ve

proses kontrolünün iyi bir şekilde yapılması sonucu, hammadde içerisindeki kıymetli metal % 100’e yaklaşan bir oranda geri kazanılır.

Rafineri bünyesinde ayrıca hurda hammaddeden altın rafinasyonu, rodyum rafinasyonu ve aynı zamanda “dore altın” rafinasyonu yapılmaktadır.

Eritme ve Döküm

Ergitme, kıymetli metal içeren katı hurda hammaddeye, ısı vererek sıvıya dönüştürme işlemidir. Ergitilmiş metali, imal edilmek istenen parçanın şekline uygun bir kalıba döküp, sıvı metalin kalıp içerisinde, kalıbın şeklini alarak katılaşmasını ve daha sonra da uygun bir soğutma yöntemiyle ortam sıcaklığına ya da istenilen herhangi bir sıcaklığa kadar soğutulmasını sağlayan işleme ise Döküm Prosesi denir.

ileri teknoloji cihaz ve donanımlarla yürütülür. Kıymetli metalin ergitme ve dökümüne gösterilen hassasiyet,  üretilen ürünlerin kalitesine, rengine, parlaklığına ve yüzey pürüzsüzlüğüne yansımaktadır.